กตัญญุตา โฮมแคร์ บ้านพักสำหรับดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดูแลโดยพยาบาลที่ได้รับอนุมัติ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล โดยให้การบริการดูแลและฟื้นฟู สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้รับบริการ เป็นบ้านที่เปี่ยมด้วยความรักและความอบอุ่นสำหรับคนที่คุณรักและห่วงใย

ที่มาของชื่อ กตัญญุตา เพราะรู้สึกว่าเป็นคำที่เพราะมากหมายถึงผู้ที่มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคย
มีอุปการคุณแก่เรามา เช่นบิดา มารดา เมื่อท่านเจ็บป่วย หรือแก่ชราต้องการการดูแล เราต้องดูแลท่านเป็นการตอบแทน
ศูนย์นี้เกิดจากความตั้งใจ ของพยาบาลที่ทำงานมาเป็นเวลาเกือบ 18 ปี หลังได้ทำงานมากมาย หลากหลายหน้าที่ใน รพ. ทั้งเป็นพยาบาลในหน่วยงานวิกฤต ( I.C.U.) รพ.กรุงเทพซอยศูนย์วิจัย และเป็นหัวหน้าพยาบาลตึกผู้ป่วยนอก เป็นพยาบาลฝ่ายฝึกอบรม สอนทั้งพยาบาลและผู้ช่วยให้เกิดความชำนาญ รู้สึกอิ่มตัว ต้องการความรู้เพิ่มเติม

จึงได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาโท และเดินตามความฝัน ของตัวเองที่อยากมีงานของเราสักอย่างที่ทำโดยไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร โดยพื้นฐานทำแล้ว
มีความสุข จึงปรึกษาคุณแม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจึงเลือกที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบริเวณบ้านเพราะใกล้พ่อ แม่ จะได้ดูแลท่านด้วยเป็นคนชอบ
การบริการช่วยเหลือผู้อื่น และได้พูดเสมอกับน้องๆพยาบาลใหม่ ว่างานพยาบาล เป็นงานที่ทำแล้วได้บุญ งานอื่นทำแล้วได้แต่เงินผลตอบแทนเป็นมูลค่า
แต่งานพยาบาลทำแล้วได้บุญกลับมาด้วย ไม่ต้องไปวัดทำงานทุกวันด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะทำให้ชีวิต ของเราดีขึ้นเรื่อยๆ

กตัญญุตา และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปรึกษาทั้งคุณหมอ และเพื่อนที่ชำนาญด้านต่างๆ และพี่ๆที่อยู่ที่ศูนย์สิรินธรว่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่น
โดยจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้มาจะพบว่าหลังผู้ป่วยออกจาก รพ.ผู้ป่วยจะมีการกลับมาพักซ้ำที่ รพ.เนื่องจากขาดการดูแลที่ถูกต้อง เพราะผู้ป่วย
มีหลายสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น เจาะคอเพื่อระบายเสมหะ ต้องดูดเสมหะบ่อย ให้อาหารทางสายยางมีการสำลักทำให้ปอดติดเชื้อ การติดเชื้อจากการ
ใส่สายสวนปัสสาวะฯลฯ หากผู้ดูแลไม่ถนัดในการดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ต้องดูแลเฉพาะทาง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาวะความเจ็บป่วย
เฉพาะราย และครอบครัวไม่มีเวลาดูแลใกล้ชิดอาจประสบปัญหาด้านคุณภาพในการดูแล ทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อผู้ป่วย กตัญญุตาจึงได้จัดเตรียมที่พัก
ทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ และ การบริการที่เหมาะสมเพื่อ ช่วยเหลือท่านในการดูแลคนที่ท่านรัก

ประเภทห้องพัก
(มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง)
อัตราค่าบริการ / เดือน อัตราค่าบริการ / วัน
ชั้น1 ห้องคู่ 2เตียง 20,000 บาท 1,000 บาท
ชั้น1 ห้องรวม 3เตียง 17,000 บาท 700 บาท
ชั้น1 ห้องรวม 5เตียง 17,000 บาท 700 บาท
ชั้น2 ห้องคู่ 2เตียง 17,000 บาท 700 บาท

ราคานี้รวมค่าอาหาร 3มื้อ พร้อม อาหารว่าง / ค่าดูแลตลอด 24 ชม / ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ ตลอด 30 วัน
ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว ทางญาติต้องนำมาเอง เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้ารองกันเปื้อน ฯลฯ

© 2013-2016 katanyutahomecare.com All Rights Reserved.