1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอยู่ในภาวะพึ่งพิง
 2. ผู้ป่วยเรื้อรัง ในระยะพักฟื้น ที่ต้องได้แต่รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับ ฯลฯ
 3. ผู้ป่วยมีอาการ อัมพฤกษ์, อัมพาต, ที่เจาะคอเพื่อดูดเสมหะ ,ให้อาหารทางสายยาง, สวนปัสสาวะ, ทำแผล ,ต้องให้ออกซิเจน, ทำกายภาพบำบัด และอื่น ๆ

 1. ควบคุุมดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์ ICU มากกว่า15ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ถูกต้องจากสภาการพยาบาล ทีมบริบาลปฏิบัติงานเป็นทีมภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบ
 2. สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 4. พยาบาลเชี่ยวชาญด้านแผลกดทับ ทำแผล และประเมินเองทุกวัน
 5. บริการช่วยเหลือทำกายภาพขั้นพื้นฐาน
 6. บริการอาหารตามหลักโภชนาการโดยคำนึงถึงภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ ไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ เน้นความสะอาด และปลอดภัยเป็นหลัก
 7. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ ใส่บาตร เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
 8. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวทางศูนย์ นำส่งรักษาตามโรงพยาบาลประจำ ที่ทำการรักษาอยู่เดิม ตามสิทธิ์การรักษาที่มี
 9. บริการการดูแลทั้งรายวันและรายเดือน

© 2013-2016 katanyutahomecare.com All Rights Reserved.